Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
29. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení, realizovaní a financovaní krajského kola SOČ
10/2023
4 500,00 € Regionálny úrad školskej správy Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestrov
9/2023
90,00 € Železnice Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
10. Marec 2023
Cestovné poistenie
8/2023
550,37 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
7/2023
84,35 € Centrum voľného času JUNIOR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2. Február 2023
Cestovné poistenie
6/2023
75,24 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2. Február 2023
31897495
KZ 2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o úhrade nákladov za odber tepla a energií
5/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
4/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
1/2023
0,00 € zdravotka- PZS. s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení BOZP, PO
2/02023
840,00 € BOZiPO SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
ZMLUVA NA VYKONÁVANIE ÚLOH V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY
3/2023
720,00 € RB – BTS, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
23/2022
0,00 € Marius Pedersen Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
24/2022
0,00 € Magna Energa a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. September 2022
Cestovné poistenie
22/2022
104,83 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. September 2022
Zmlua o zápožičke k software SPED
21/2022
0,00 € APK software s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2022
0,00 € Patrícia Paučová Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 020 MPC NP PoP2 SŠ 057
15/2022
0,00 € Metodicko - predagogické centrum Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2022
400,00 € DAVITAL s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
25. August 2022
Zmluva o odbere stravy - obedov
20/2022
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen