Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Cestovné poistenie
9/2024
5,40 € Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Júl 2024
Zmluva o zápožičke k software SPED
10/25024
0,00 € APK software, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
8/2024
456,00 € eSoft services s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
7. Jún 2024
Kúpno-predajná zmluva
7/2024
200,00 € Martin Bartko Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 2016007
2016007
0,00 € Fantozzi consulting, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
12. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu " Skúsenosťou k úspechu"
6/2024
0,00 € Junior Achievement SLovenko Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
6. Február 2024
Cestovné poistenie
5/2024
5,40 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
18. Január 2024
Zmluva o úhrade energií za odber tepla a energií dodávaných SOŠ tehnickou vo Zvolene
3/2024
0,00 € Stredná oborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
31. Január 2024
Zmluva o výpožičke
4/2024
58,83 € Centrum voľného času JUNIOR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
15. Január 2024
Zmluva 32/2024/GZ3 o výpožičke nebytových priestorov
1/2024
0,00 € Stredná oborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
15. Január 2024
ZMLUVA NA VYKONÁVANIE ÚLOH V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY
2/2024
720,00 € RB – BTS, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostnotechnickej služby, školiacej činnosti, alužby technika požiarnej ochrany a poradenstva v uvedených oblastiach a oblasti inšpekcie práce
21/2023
1 080,00 € BOZiPO-SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
22/2023
0,00 € zdravotka- PZS, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. December 2023
Zmluva o dodávke enrgií
23/2023
0,00 € Magna enrgia a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. September 2023
Zmluva o odbere stravy- obedov
19/2023
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. September 2023
Zmluva č. 2023_KR_POP3SŠ_PKBB_035, o vzájonej spolupráci v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
20/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2023
220,00 € Davital s.r.o Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2023
1 440,00 € Patrícia Paučová Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Cestovné poistenie
16/2023
3,60 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Júl 2023
Zmluva o inzercii
15/2023
43,20 € Reion press s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen