Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
8/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte
7/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
9/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2022
0,00 € Patrícia Paučová Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 020 MPC NP PoP2 SŠ 057
15/2022
0,00 € Metodicko - predagogické centrum Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
17/2022
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
1. August 2022
Zmluva o inzercii
18/2022
0,00 € Regionpress, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
25. August 2022
Zmluva o odbere stravy - obedov
20/2022
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. September 2022
Zmlua o zápožičke k software SPED
21/2022
0,00 € APK software s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
23/2022
0,00 € Marius Pedersen Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
24/2022
0,00 € Magna Energa a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
1/2023
0,00 € zdravotka- PZS. s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
4/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o úhrade nákladov za odber tepla a energií
5/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2. Február 2023
31897495
KZ 2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Apríl 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
13/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. September 2023
Zmluva o odbere stravy- obedov
19/2023
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. September 2023
Zmluva č. 2023_KR_POP3SŠ_PKBB_035, o vzájonej spolupráci v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
20/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
22/2023
0,00 € zdravotka- PZS, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen