Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent
12/2022
18 189,98 € Up Dejeuner, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
29. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení, realizovaní a financovaní krajského kola SOČ
10/2023
4 500,00 € Regionálny úrad školskej správy Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2023
1 440,00 € Patrícia Paučová Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostnotechnickej služby, školiacej činnosti, alužby technika požiarnej ochrany a poradenstva v uvedených oblastiach a oblasti inšpekcie práce
21/2023
1 080,00 € BOZiPO-SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení BOZP, PO
2/02023
840,00 € BOZiPO SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
11/2022
829,90 € Dopravák občianske združenie Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
ZMLUVA NA VYKONÁVANIE ÚLOH V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY
3/2023
720,00 € RB – BTS, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
15. Január 2024
ZMLUVA NA VYKONÁVANIE ÚLOH V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY
2/2024
720,00 € RB – BTS, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
10. Marec 2023
Cestovné poistenie
8/2023
550,37 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Máj 2022
Zmluva o preprave osôb
10/2022
480,00 € MZL, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2022
400,00 € DAVITAL s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2023
220,00 € Davital s.r.o Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
7. Jún 2024
Kúpno-predajná zmluva
7/2024
200,00 € Martin Bartko Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. September 2022
Cestovné poistenie
22/2022
104,83 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestrov
9/2023
90,00 € Železnice Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
7/2023
84,35 € Centrum voľného času JUNIOR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2. Február 2023
Cestovné poistenie
6/2023
75,24 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
31. Január 2024
Zmluva o výpožičke
4/2024
58,83 € Centrum voľného času JUNIOR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
1. Jún 2022
Zmluva o inzercii
13/2022
43,20 € Regionpress, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Júl 2023
Zmluva o inzercii
15/2023
43,20 € Reion press s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen