Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Cestovné poistenie
22/2022
104,83 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
19. Apríl 2022
Cestovné poistenie
6/2022
1,96 € Alianz- Slovenská poisťovňa a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. September 2022
Zmlua o zápožičke k software SPED
21/2022
0,00 € APK software s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení BOZP, PO
2/02023
840,00 € BOZiPO SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2022
400,00 € DAVITAL s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
11/2022
829,90 € Dopravák občianske združenie Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
24/2022
0,00 € Magna Energa a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
23/2022
0,00 € Marius Pedersen Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 020 MPC NP PoP2 SŠ 057
15/2022
0,00 € Metodicko - predagogické centrum Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Máj 2022
Zmluva o preprave osôb
10/2022
480,00 € MZL, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2022
0,00 € Patrícia Paučová Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
ZMLUVA NA VYKONÁVANIE ÚLOH V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY
3/2023
720,00 € RB – BTS, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
1. Jún 2022
Zmluva o inzercii
13/2022
43,20 € Regionpress, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
1. August 2022
Zmluva o inzercii
18/2022
0,00 € Regionpress, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
17/2022
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
4/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o úhrade nákladov za odber tepla a energií
5/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
25. August 2022
Zmluva o odbere stravy - obedov
20/2022
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
8/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte
7/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen