Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o odbere stravy- obedov
19/2023
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. September 2023
Zmluva č. 2023_KR_POP3SŠ_PKBB_035, o vzájonej spolupráci v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
20/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2023
220,00 € Davital s.r.o Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2023
1 440,00 € Patrícia Paučová Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Cestovné poistenie
16/2023
3,60 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Júl 2023
Zmluva o inzercii
15/2023
43,20 € Reion press s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
19. Jún 2023
Cestovné poistenie
14/2023
5,40 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
13/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
18. Apríl 2023
Cestovné poistenie
12/2023
3,46 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Apríl 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
29. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení, realizovaní a financovaní krajského kola SOČ
10/2023
4 500,00 € Regionálny úrad školskej správy Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestrov
9/2023
90,00 € Železnice Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
10. Marec 2023
Cestovné poistenie
8/2023
550,37 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
7/2023
84,35 € Centrum voľného času JUNIOR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2. Február 2023
Cestovné poistenie
6/2023
75,24 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2. Február 2023
31897495
KZ 2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o úhrade nákladov za odber tepla a energií
5/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
4/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
1/2023
0,00 € zdravotka- PZS. s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení BOZP, PO
2/02023
840,00 € BOZiPO SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen