Centrálny register zmlúv

Knižnica pre mládež mesta Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202314
0,00 € Žaneta Zvalená Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202315
0,00 € Klaudia Kompišová Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202308
0,00 € Veronika Wencelová Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202309
0,00 € Mgr. Alžbeta Michalíková Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202310
0,00 € Ing. Slávka Trnková Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-512-01979
zm 202311
10 000,00 € Fond na podporu umenia Knižnica pre mládež mesta Košice
21. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb
zm 202307
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235106
PZ20235106
250,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235104
PZ20235104
250,00 € doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021002817 o zverení HM mesta do správy
zm 202306
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235105
PZ20235105
250,00 € doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235103
PZ20235103
250,00 € prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235107
PZ20235107
70,00 € Mgr. art. Kristína Bertičová Knižnica pre mládež mesta Košice
8. Február 2023
Dodatok č. 4/2023
zm 202305
0,00 € PB Capital Slovakia s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. Február 2023
Zmluva na dodávku riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice a poskytovanie súvisiacich služieb
zm_202304
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
2. Február 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
DZ 202301
1 237,37 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Január 2023
Príkazná zmluva č. 20235102
PZ20235102
100,00 € Bc. Gavin Warwick Cowper Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Január 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov spracovateľom a o zabezpečení ochrany osobných údajov
zm_202303
0,00 € Študentský servis, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Január 2023
Príkazná zmluva č. 20235101
PZ20235101
50,00 € Mgr. art. Kristína Bertičová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Január 2023
DOHOD A o výške zálohových platieb na rok 2023
zm_202301
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice