Centrálny register zmlúv

Knižnica pre mládež mesta Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
D O H O D A o výške zálohových platieb na rok 2023
zm_202302
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. December 2022
Dodatok Č. 1 ku Kolektívnej zmluve z 24. novembra 2020
Z202239
0,00 € ZO SLOVES Knižnica pre mládež mesta Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
21. December 2022
Darovacia zmluva č. 10/2022
DZ 202210
837,35 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
20. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
zm_202238
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zm_202237
165 688,69 € Ministerstvo kultúry SR Knižnica pre mládež mesta Košice
6. December 2022
Zmluva o dielo č. z 20225249
ZOD 20225249
7 800,00 € STAVOPROJEKT, s. r. o. Knižnica pre mládež mesta Košice
2. December 2022
Z M L U V A č. 20225333
ZUM20225333
220,00 € Vanda Rozenbergová Knižnica pre mládež mesta Košice
2. December 2022
Z M L U V A č. 20225337
ZUM20225337
80,00 € Ľudmila Mitrová Knižnica pre mládež mesta Košice
2. December 2022
Z M L U V A č. 20225332
ZUM20225332
150,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225331
ZUM20225331
150,00 € Mgr. art. Viktória Sedláková Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225334
ZUM20225334
150,00 € Arpád Soltész Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225335
ZUM20225335
150,00 € Mgr. art. Katarína Štefanková Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225336
ZUM20225336
150,00 € Radoslav Repický Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225338
ZUM20225338
150,00 € Lenka Šafranová Knižnica pre mládež mesta Košice
21. November 2022
Zmluva o grantovom účte
zm_202236
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225136
PZ20225136
250,00 € Margita Galová Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225247
ZOD20225247
175,00 € Joanna Gil Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225248
ZOD20225248
175,00 € Agneszka Niescior Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225133
PZ20225133
180,00 € Larysa Luhova Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225134
PZ20225134
180,00 € Nadiya Kindrys Knižnica pre mládež mesta Košice