Centrálny register zmlúv

Knižnica pre mládež mesta Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
zm_202210
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Knižnica pre mládež mesta Košice
12. Apríl 2022
Darovacia zmluva č. 2/2022
zm_202216
0,00 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215118
PZ20215118
0,00 € Mgr. Filip Šera Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215120
PZ20215120
0,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215121
PZ20215121
0,00 € Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215122
PZ20215122
0,00 € Mgr. Dominika Petáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215123
PZ20215123
0,00 € Bc. Natália Malíková Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215124
PZ20215124
0,00 € Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215125
PZ20215125
0,00 € Bc. Natália Malíková Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 2021002817 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm_202218
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č.1/2022 pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
zm_202219
0,00 € Bábkové divadlo Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Júl 2022
Dodatok č.12 k zmluve č. 2010000632 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm_202221
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202223
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Poistná zmluva č. 4106753262
zm_202223c
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202224
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Poistná zmluva č. 4106753477
zm_202224a
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
zm_202226
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Z M L U V A č. 20225330
ZUM20225330
0,00 € Tomáš Hodermarský Knižnica pre mládež mesta Košice
27. September 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 číslo: MK-1/2022/3.2
zm_202233
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Október 2022
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
zm_202234
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice