Centrálny register zmlúv

Knižnica pre mládež mesta Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235203
ZOD20235203
250,00 € Miroslava Trippé Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Príkazná zmluva č. 20235139
PZ20235139
450,00 € Ing. Darina Kolibarová Knižnica pre mládež mesta Košice
21. August 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
DZ 202304
938,60 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
9. August 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
DZ 202303
120,00 € AEVISE s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO
ZOD20235202
34 191,60 € RUDYMAX s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03823
zm 202347
14 000,00 € Fond na podporu umenia Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023 číslo: MK-6711/2022-180
zm 202348
3 600,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023 číslo: MK-6878/2022-180
zm 202349
1 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Jún 2023
Kúpna zmluva
zm 202343
2 080,80 € KVANT spol. s r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Júl 2023
Príkazná zmluva 20235137
PZ 20235137
400,00 € Mariya Fedorko Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva
zm 202331
8 037,60 € Mette, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
21. Júl 2023
Príkazná zmluva 20235136
PZ 20235136
400,00 € Radoslav Repický Knižnica pre mládež mesta Košice
7. Júl 2023
Dohoda o refakturácii ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft (časť A – Online licencie)
zm 202346
0,00 € XEVOS Solutions s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
30. Jún 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202345
0,00 € Katarína Nečedová Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Jún 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. SVKPO-36/2023
zm 202344
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 20235135
PZ 20235135
150,00 € Miguel Angel Quezada Alulema Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 20235132
PZ 20235132
200,00 € Eva Moflárová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 20235133
PZ 20235133
50,00 € Karin Kolesárová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
DODATOK č. 3 k zmluve č. 2021002817 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm 202341
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202342
0,00 € Nikoleta Krupská Knižnica pre mládež mesta Košice