Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva č.7/2023 "Trvanlivé potraviny - dodávka hydiny"
Rámcová kúpna zmluva č.7/2023
14 759,25 € Bidfood Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
26. Máj 2023
Dohoda č.23/11/054/251 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Dohoda č.23/11/054/251
85,55 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
16. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 9/2023
Kúpna zmluva č.9/2023
8 691,60 € Prodata plus, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
9. Máj 2023
Zmluva v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z.
Zmluva č.2365027
267,60 € SLOVGRAM Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
24. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
19. Apríl 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2023
Rámcová kúpna zmluva č.8/2023
2 720,88 € GRAFID, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č.6/2023 "Trvanlivé potraviny - rastlinné oleje a tuky"
Rámcová kúpna zmluva č.6/2023
6 591,70 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2020
3/2023
144,07 € Jozef Markovič - DRAGON-FLY Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2020
277,50 € Ing. Róbert Čelko - REKONT Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2020
68,16 € Ing. Jaroslav Smatana - BEAUTYLINE Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2020
99,14 € Ing. Bohuslav Lučivjanský, znalec Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2021
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2021
151,34 € DieCastInnova, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2019
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2019
157,48 € DieCastInnova, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.14/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.14/2020
85,07 € Nataša Novotná PEDIKÚRA-MANIKÚRA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2020
56,96 € Alica Blažejová - BYTHOS Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2021
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2021
65,90 € BYTHOS správa bytov s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.13/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.13/2020
149,72 € Alena Belavá - Pohoda Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2020
206,41 € Tibor Bučko Samostatný projektant - elektro Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2019
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2019
56,96 € Advokátska kancelária JUDr. Pavel Loduha, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Marec 2023
Dodatok č.4/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2020
Dodatok č.4/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2020
203,63 € Advokátska kancelária JUDr. Pavel Loduha, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov