Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo "PD debarierizácia školy budova A a B"
7 000,00 € IB projekt, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
1. Marec 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2023-2024
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2020
0,00 € ANIMA Production s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.12/2020
Dodatok č.2/2023
0,00 € ANIMA Production s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2020
0,00 € Alica Blažejová - BYTHOS Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2021
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2021
0,00 € BYTHOS správa bytov s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.14/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.14/2020
0,00 € Nataša Novotná PEDIKÚRA-MANIKÚRA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2020
Dodatok č.3/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2020
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Pavel Loduha, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2019
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2019
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Pavel Loduha, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2020
0,00 € Ing. Róbert Čelko - REKONT Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2020
0,00 € Ing. Bohuslav Lučivjanský, znalec Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2020
0,00 € Tibor Bučko Samostatný projektant - elektro Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.13/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.13/2020
0,00 € Alena Belavá - Pohoda Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2020
0,00 € Jozef Markovič - DRAGON-FLY Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
0,00 € Ing. Jaroslav Smatana - BEAUTYLINE Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2019
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2019
0,00 € Katarína Ďuricová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2019
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2019
0,00 € DieCastInnova, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2021
0,00 € DieCastInnova, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2020
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2020
0,00 € Karin Pavlíková MASÁŽNE CENTRUM-KARIN Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
14. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2021
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2021
Doplnená
0,00 € SPOLAUDIT, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov