Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
7. Február 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.RA-SNCA/20197574
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č./2023
Doplnená
0,00 € SMATASONIC s. r. o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Jaroslav Smatana - BEAUTYLINE Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
31. Január 2023
Zmluva č.10/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva č.10/2022-2023
0,00 € OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
24. Január 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 2
50,00 € VIVU s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
12. Január 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 1
0,00 € Ivana Fajnerová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
5. Január 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.123/2011/PTZ
Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tpla č.123/2011/PTZ
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb (2023)
468,00 € CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
22. November 2022
Rámcová kúpna zmluva č.1/2023 "Trvanlivé potraviny - mlieko a mliečne výrobky"
1/2023
18 233,25 € NOVOCASING NITRA, s. r. o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
1. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb č.2/2022
2/2022
24,00 € PAMIPA s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
9. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluva o zabezpečení stravovania III. (Up)
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
15. December 2022
Rámcová kúpna zmluva č.2/2023 "Čerstvé potraviny - slepačie vajcia"
2/2023
5 910,00 € NOVOCASING NITRA, s. r. o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
20. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 1/2023
Zmluva o zabezpečení stravovania č.1/2023
0,00 € Gymnázium Púchov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
20. December 2022
Dohoda č. 22/11/010/28
Dohoda č.22/11/010/28
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
20. December 2022
Dohoda č. 22/11/012/21
Dohoda č.22/11/012/21
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
15. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluva o zabezpečení stravovania (SOŠ PB)
Doplnená
0,00 € SOŠ, školská jedáleň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
156,00 € CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
29. November 2022
Dohoda 22/11/054/243 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytovaní príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia ....
22/11/054/243
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
21. November 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
Zmluva o dielo č.2/2022
49 294,34 € AKTIV PRO, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov