Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Zmluva č.12/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania (odborného výcviku)
Zmluva č.12/2021-2022
0,00 € LEJKA, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000509044/8180
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000509044/8180
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000509028/8180
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000509028/8180
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000509001/8180
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000509001/8180
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000508973/8180
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000508973/8180
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000508981/8180
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č.7000508981/8180
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy č.11/2021 "Čerstvé potraviny - slepačie vajcia"
Dohoda o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy č.11/2021
0,00 € SHP a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
13. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy č.8/2021 "Trvanlivé potraviny - dodávka hydiny"
Dohoda o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy č.8/2021
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
26. Apríl 2022
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021,2022
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021,2022
0,00 € ZO OZPŠaV pri SOŠ obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, Púchov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
27. Apríl 2022
Dohoda č.22/11/012/3 uzatvorená podľa §12ods.3písm.b) bod5,zákona č.417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.22/11/012/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
16. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022
Doplnená
0,00 € Renáta Ciesariková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
22. Jún 2022
Rámcová kúpna zmluva č.8/2022
8/2022
0,00 € Coffe partners, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
11. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluva o zabezpečení stravovania (Up)
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
18. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP2 SŠ 077 o vzájomnej pomoci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"
Dodatok č.1 k Zmluve č.2020 MPC NP PoP2 SŠ 077
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
18. Júl 2022
Dodatok č.1/2022 k zmluve o zabezpečovaní stravovania uzatvorenej dňa 30.12.2021
Dodatok č.1/2022 k zmluve o zabezpečovaní stravovania
0,00 € Gymnázium Púchov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2022/2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2022/2023
0,00 € TESCO STORES SR, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
6. September 2022
Zmluva č.3/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania (odborného výcviku)
Zmluva č.3/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Eva Hoštáková-POTRAVINY HD Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
6. September 2022
Zmluva č.4/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania (odborného výcviku)
Zmluva č.4/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Ivana Fajnerová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
6. September 2022
Zmluva č.5/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania (odborného výcviku)
Zmluva č.5/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € LEJKA, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
7. September 2022
Zmluva č.1/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania (odborného výcviku)
Zmluva č.1/2022-2023 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Monika Fekečová - Papiernictvo MONA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov