Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2012
Dodatok č.1 k dohode č.6/§56§/2012/NP II-2/B
Dodatok č.1 k dohode č.6/§56§/2012/NP II-2/B
0,00 € NODAS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č.120614141230 - KE o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.120614141230 - KE
0,00 € PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č. 120614112129 o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.120614112129
0,00 € ABe partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
D o h o d a č.120615131342-KE o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.120615131342-KE
0,00 € Mikuláš Szabó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
D O H O D A č. 58/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 58/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € e-STARS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č. 6/§50–PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 6/§50–PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Mgr. Eduard Biro Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č. 7/§50-NS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 7/§50-NS/2012/NP I-2/D
0,00 € Cirkevná materská škola sv. Bernadety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č. 57/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 57/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Erika Molnárová POTRAVINY – MIEŠANÝ TOVAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
D O H O D A č. 8/§50-NS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 8/§50-NS/2012/NP I-2/D
0,00 € Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č. 53/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
53/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € webex media, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
DOHODA č. 23/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
23/§50j-NS/2012/NP50j/KE
Doplnená
0,00 € Obec Bohdanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda č. 52/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 52/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Irg & garden servis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda č. 59/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
č. 59/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € VRADOR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda č.10/§56a/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.10/§56a/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € Psychosociálne centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda č.11/§56a/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.11/§56a/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € TETRAO s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
175/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Psychosociálne centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
176/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Priatelia Zeme - SPZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
191/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Nižná Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
odatok k dohode o poskytnutí príspevku na AČ formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
81-1/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Obec Nižná Kamenica 60 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS podľa § 52 zák. o službách zamestnanosti
190/§52/2012/NPV-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice-Džungľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice