Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2012
Dohoda č..12/§59/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na činnost pracovného asistenta podľa § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č..12/§59/2012/NP II-2/B
0,00 € Texama s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č. 13/§59/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na činnost pracovného asistenta podľa § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
Dohoda č. 13/§59/2012/NP II-2/B
0,00 € František Sajko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č.14/§59/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na činnost pracovného asistenta podľa § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.14/§59/2012/NP II-2/B
0,00 € Mikuláš Szabó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
D o d a t o k č. 2 k dohode č. 111/§50a-PS/2011/ŠR
D o d a t o k č. 2 k dohode č. 111/§50a-PS/2011/ŠR
0,00 € Clematis Slovakia s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č. 39/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 39/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Daniela Bramuková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č. 45/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 45/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € PhDr. Marta Šamová - MAŠA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č. 48/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 48/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € SGCR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č. 49/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 49/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € JL exteriér, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Jún 2012
Čiastková dohoda č. 2011/KE/§43/1/B/6 uzatvorená na základe Dohody o zabezpečení odborných poradenských služieb č. 2011/KE/§43/1/B zo dňa 05.03.2012 v projekte Psychologická diagnostika - Dohoda č. 2011/KE/§43/1/B/6
č. 2011/KE/§43/1/B/6
0,00 € TM CONSULTING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Jún 2012
D o h o d a č. 25/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
25/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € "AEVITAS - GENERÁCIA" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2012
DOHODA č. 244/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
244/§51/2012/KE
0,00 € JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, súdna exekútorka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2012
Dodatok č.1 k dohode č. 4/§56/2012/NP II-2/B zo dňa 03.02.2012
Dodatok č.1 k dohode č. 4/§56/2012/NP II-2/B zo dňa 03.02.2012
0,00 € Copygraf, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2012
DOHODA č. 241/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
241/51/2012/KE
0,00 € AA REALITY SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2012
DOHODA č. 242/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
242/51/2012/KE
0,00 € IPS Logistics , s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2012
DOHODA č. 243/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
243/51/2012/KE
0,00 € Laczkó Štefan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2012
DOHODA č. 245/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
245/51/2012/KE
0,00 € THERMIUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Jún 2012
Dohoda č.247/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
247/§51/2012/KE
0,00 € KASSIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
162/§52a/2012/KE
0,00 € Dorka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Jún 2012
DOHODA č. 249/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
249/51/2012/KE
0,00 € Silvia Krebesová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Jún 2012
DOHODA č. 250/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
250/51/2012/KE
0,00 € Miloš Tkáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice