Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
42-1/§52a/2012/NVP-2/KE
0,00 € Gymnázium Š. Moysesa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
155/§52a/2012/NPV-2/KE-120530143256
0,00 € Obec Nižná Hutka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
149/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Komárovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dodatok č.2 k dohode č. 71/§50a-NS/2010/ŠR
Dodatok č.2 k dohode č. 71/§50a-NS/2010/ŠR
0,00 € Mgr. Vojtech Kavečanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120523072913/§51 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120523072913/§51/KE
0,00 € COLAR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120523084632/§51 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120523084632/§51/KE
0,00 € REMPO UNIVERS, s.r.o. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120523110142/§51 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120523110142/§51/KE
0,00 € Ing. Viktor Luby BALU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120523135307/§51 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120523135307/§51/KE
Doplnená
0,00 € MUDr. Danica Caisová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120523154450/§51 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120523154450/§51/KE
0,00 € OZ Rovás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120524093739/§51 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120524093739/§51/KE
0,00 € Divadlo Romathan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č.238/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.238/§51/2012
0,00 € Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č.239/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.239/§51/2012
0,00 € UPJŠ v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dodatok č. 1 k Dohode č. 68/§50a-PS/2011/ŠR/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
Dodatok č. 1 k Dohode č. 68/§50a-PS/2011/ŠR/KE
0,00 € JUDr. Ivan Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na akt.činnosť podľa § 52 zák. o službách zamestnanosti
52-1/§52/§2012/NP V-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120509141245/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120509141245/§51/2012/KE
0,00 € Mestská časť Košice - Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120523144448/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120523144448/§51/2012/KE
0,00 € Anna Hricovová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120524093021/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120524093021/§51/2012/KE
0,00 € Obvodný úrad Košice - okolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 120524112810/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120524112810/§51/2012/KE
0,00 € Obec Gyňov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
DOHODA č. 22/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
120531115646
Doplnená
0,00 € Obec Nižná Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2012
Dohoda č.11/§59/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.11/§59/2012/NP II-2/B
0,00 € JUDr. Ignác Mičanin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice