Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
KE/2012/08291/4
0,00 € Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
KE/2012/34766/3
0,00 € Cehlárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. September 2012
Dodatok č.1 k dohode č.19/§56/2012/NP II-2/B
Dodatok č.1 k dohode č.19/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Cirkevná materská škola sv. Bernadety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
K4/2012/12449/01
0,00 € Dunová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
K4/2012/12238
0,00 € Korková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
K4/2012/07750
0,00 € Soltészová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
K4/2012/11814
0,00 € Jakubíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. September 2012
D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 258/§ 52a/2012/NP V-2
258/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Debraď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
KE/260/§52a/2012/NPV-2
0,00 € Základná škola Ľudovíta Fullu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
262/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € UPJŠ v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
KE/264/§52a/2012/NPV-2
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
263/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Dorka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. September 2012
DOHODA č. 315/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
315/51/2012/KE
0,00 € Detský folklórny súbor Hanička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. September 2012
DOHODA č. 314/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
314/51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Krasjký úrad životného prostredia Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. September 2012
Dohoda č. 316/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
316/§51/2012/KE
0,00 € NEMCOVÁ & REXA ml. spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. September 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
265/§52a/2012/KE
0,00 € GaZŠ Sándora Máraiho s vyuč. jazykom maďarským Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. September 2012
DOHODA č. 313/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
313/§51/2012/KE
0,00 € Cirkevná materská škola sv. Bernadety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. September 2012
DOHODA č. 317/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
317/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Mgr. Richard Petrov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. September 2012
DOHODA č. 321/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
321/§51/2012/KE
0,00 € Okresný súd Košice - okolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. September 2012
DOHODA č. 322/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
322/§51/2012/KE
0,00 € Okresný súd Košice - okolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice