Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
120515082903-1/§52a/KE
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. August 2012
Dohoda č. 303/§ 51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
303/§51/2012
Doplnená
0,00 € Inšpektorát práce Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. August 2012
Dohoda č. 299/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
299/§51/2012
0,00 € B.R.M. moto plus a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
213/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Gymnázium sv. Edity Steinovej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. August 2012
Dodatok č.2 k k Dohode č. 125/§50a-PS/2011/NPI- 2/D
Dodatok č.2 k k Dohode č. 125/§50a-PS/2011/NPI- 2/D
0,00 € Ján Szojka - NAT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. August 2012
Dodatok č. 1 k Dohode č. 63/§50a-PS/2011/ŠR
Dodatok č. 1 k Dohode č. 63/§50a-PS/2011/ŠR
0,00 € BUBI-GOLD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. August 2012
Dohoda č. 77/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
77/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € IXCHEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. August 2012
Dodatok č. 2 k Dohode č. 88/§50a-PS/2011/ŠR
Dodatok č. 2 k Dohode č. 88/§50a-PS/2011/ŠR
0,00 € bring, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. August 2012
Dohoda č. 296/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
296/§51/2012/KE
0,00 € Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. August 2012
Dohoda č. 79/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
79/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. August 2012
Dohoda č. 27/§59/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
27/§59/2012/NP II-2/B
0,00 € ABe partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. August 2012
Dohoda č. 26/§59/2012/NPII- 2/B o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26/§59/2012/NPII- 2/B
0,00 € Mária Miková -Relaxcentrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. August 2012
Dohoda č.42/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.42/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € "AEVITAS - GENERÁCIA" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. August 2012
Dohoda o skončení dohody č.21/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
Dohoda o skončení dohody č.21/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € Rainbow n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. August 2012
DOHODA č. 25/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
25/§50j-NP/2012/NP50j
0,00 € Obec Svinica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. August 2012
DOHODA č. 24/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
24/§50j-NS/2012/NP50j
0,00 € Obec Vyšná Kamencia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 234/§52a/2012/KE
234/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Nižný Klatov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. August 2012
Dohoda č. 78/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
78/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € RABOL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. August 2012
Dohoda č. 80/§50a-NS/2012/NPI-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
80/§50a-NS/2012/NPI-2/D
0,00 € Obec Vyšný Čaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
219/§52/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Budimír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice