Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
200/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € FACILITAS, nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode 137/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Obec Kecerovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
198/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
25/§59/2012/NPII-2/B/KE
0,00 € Ľuba Fašánoková-FORNETKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda č. 284/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
284/51/2012/KE
0,00 € Ing. Vladimír Jurko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda č. 285/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
285/§51/2012/KE
0,00 € MONTANA Košice, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda č. 286/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
286/§ 51/2012/KE
0,00 € KASSIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda č. 287/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
287/§ 51/2012/KE
0,00 € Tempus - Trans s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda č. 289/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
289/§51/2012/KE
0,00 € enter design, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
40/§56§2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
40/§56§2012/NP II-2/B
0,00 € RBF s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
DOHODA č. 290/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
290/§51/2012/KE
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
DOHODA č. 291/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
291/§51/2012/KE
0,00 € PERSONEL EFEKT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
DOHODA č. 295/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
295/§51/2012/KE
0,00 € Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda č. 288/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
288/§ 51/2012/KE
0,00 € LK TRADE KE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. August 2012
Dodatok č. 2 k Dohode č. 27/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
27/§50a-PS/2012/NPI-2/D
0,00 € BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. August 2012
Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/§50j-PS/2012/NP50j
Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/§50j-PS/2012/NP50j
0,00 € Lesy slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
207/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Kalša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
208/§52/2012/NP V-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice-Sídlisko KVP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. August 2012
DOHODA č. 294/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
294/§51/2012/KE
0,00 € elfa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
209/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Komora pre medicínske právo Medius Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice