Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2012
DOHODA č. 19/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
120528140550
0,00 € Obec Hačava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2012
Dohoda č. 2/§ 49a/2012/KE o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
č. 2/§ 49a/2012/KE
0,00 € TULLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2012
Dohoda č. 44/§50a-PS/2012/NPI-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
44/§50a-PS/2012/NPI-2/D
0,00 € Best 9 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2012
DOHODA č. 20/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
120529143327
0,00 € Obec Ruskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2012
DOHODA č. 21/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
120529151820
0,00 € Obec Valaliky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
Dohoda č. 51/§50a-PS/2012/NPI-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
51/§50a-PS/2012/NPI-2/D
0,00 € GSIC PLUS, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 154/§52a/2012/KE
154/§52/2012/KE
0,00 € Obec Nižný Klatov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
dodatok k dohode o poskytnutie finančného príspevku na ač formou aktivačnej činnosti 314-1/52/2011
314-1/52/2012/KE
0,00 € Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zák. o službách zamestnanosti
156/§52/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Bidovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby 159/§52a/2012
159/§52a/2012/KE
0,00 € Haliganda, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
D O H O D A č. 47/§50a-PS/2012/NPI-2/D
47/§50a-PS/2012/NPI-2/D
0,00 € Peter Kožár – firma PIETRO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby 158/§52a/2012
158/§52a/2012/KE
0,00 € Deti sv. Alžbety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
D O H O D A č. 40/§50a-PS/2012/NP I-2/D
40/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Jozef Ruda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
D O H O D A č. 46/§50a-NS/2012/NPI-2/D
46/§50a-NS/2012/NPI-2/D
0,00 € Obec Bukovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
D O H O D A č. 3/§50-PS/2012/NP I-2/D
3/§50–PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Musema Houdek MB Sanitas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
D O H O D A č. 41/§50a-NS/2012/NPI-2/D
41/§50a-NS/2012/NPI-2/D
0,00 € Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
50/§50a-PS/2012/NPI-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
50/§50a-PS/2012/NPI-2/D
0,00 € S.E.M.I., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
DOHODA č. 18/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
120530141012
0,00 € Obec Vyšná Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
DOHODA č. 12/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
120530134956
0,00 € Obec Čaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2012
DOHODA č. 11/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
120530113659
0,00 € Obec Skároš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice