Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/27
2 207,97 € KreaTivO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/13/059/28
2 105,28 € Mgr. Petra Hrubová, advokátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
197/113/2023
22 620,00 € IN - PRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/49
11 125,40 € Bellus Labor o. z. registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/26
2 670,09 € TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
26. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/164
1 351,75 € COM - PA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/46
10 697,52 € KÁMO PLUS s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/163
2 361,87 € TORBIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
20. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/25
4 330,36 € Združenie sclerosis multiplex Nádej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. September 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/13/19B/4-1
0,00 € OLBL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
13. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/13/060/162
1 686,01 € Marcela Šimonffyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/45
11 981,22 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
11. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/47
21 223,90 € MAYO tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. August 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/24
7 804,88 € Silnejší slabším o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. August 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/13/059/23
2 807,04 € Ing. Ján Javorský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
24. August 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/13/059/22
18 074,48 € FSGroup s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
16. August 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/160
3 510,66 € B&B ZÁKUSKOVO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. August 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/161
2 999,96 € ERES property-správa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/42
13 264,92 € Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p.; skrátený názov: KSHS, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
10. August 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/13/19B/9-2
0,00 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín