Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
65/XXI/2013/§54/TN
0,00 € ÚPSVaR Trenčín ELEGANT SLOVAKIA, s.r.o.
17. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
55/XXI/2013/§54/TN
0,00 € ÚPSVaR Trenčín ČAĎU recycling, s.r.o.
23. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
68/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín DADAS, s.r.o.
27. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
64/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín DYNAMIC INVEST, s.r.o.
27. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
77/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ampezzo, s.r.o.
27. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
78/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín TECHNIcomms, s.r.o.
27. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z.
2/XX/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Bobot
28. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
79/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Peter Kasan - DELCY
30. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
1 /§ 52/2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Trenčianske Mitice
30. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
81/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Marián Palček
30. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
07/§ 59/ 2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín MODUM s.r.o.
30. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
80/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín BS SCHOOL, s.r.o.
31. Máj 2013
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z.
09 /§ 59/ 2012/ŠR/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Zuzana Krivá - SCORPIO
31. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
87/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín FIN, s.r.o.
31. Máj 2013
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
1 /§ 52/2013/TN-dodatok
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Trenčianske Mitice
11. Jún 2013
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
26/XXI/2013/§54/TN-dodatok
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín STYRO – JR, s.r.o.
11. Jún 2013
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
35/XXI/2013/§54/TN-dodatok
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín SETTRA Building, s.r.o.
11. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
15/§50j/NS 2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Dolná Súča
11. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
11 / § 50j/NS 2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Zliechov
11. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
13 / § 50j/NS 2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Trenčianske Jastrabie