Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/003
566 963,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Púchov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/055
133 985,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Nová Dubnica
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/037
11 990,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Horné Srnie
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/004
696 380,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/043
121 899,96 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Brezová pod Bradlom
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/021
19 983,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ráztočno
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/007
31 878,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín PE-ES, n.o.
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/005
118 854,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA"
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/054
139 885,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Beluša
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/006
14 392,95 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Kocurany
29. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/13/060/64-1
0,00 € BPV SERVIS SLOVAKIA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/13/060/13-1
0,00 € S T A P R I N s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/13/059/16-1
0,00 € Goa Art, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/13/060/143-1
0,00 € Milan Mrázik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
18. Apríl 2024
Dohoda §19a Umiestňovací príspevok - ŠR
24/13/19A/1
3 319,20 € Matky v práci, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
17. Apríl 2024
Dodatok NP
24/13/054/2-1
0,00 € SÝKORKA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
16. Apríl 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/13/19B/20-1
0,00 € RONIN TEAM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 18, § 89d ods.4 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
1/2024/SPODaSK
18 718,00 € COMPASS TOGETHER, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/13/19B/16
56 696,81 € Pekná záhrada, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/13/059/30
11 979,72 € B&B ZÁKUSKOVO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín