Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/019
216 679,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/045
149 877,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Stará Turá
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/023
52 338,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Nimnica
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/018
11 895,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ivanovce
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/024
153 207,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Bojnice
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/022
67 373,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Opatovce nad Nitrou
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/027
15 701,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Malé Uherce
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/026
14 940,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Diviaky nad Nitricou
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/020
61 854,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Čereňany
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/032
59 950,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Nitrianske Rudno
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/036
81 932,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Oslany
3. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/058
31 973,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Bystričany
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/042
929 237,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Dubnica nad Váhom
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/035
15 701,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Poluvsie
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/013
97 919,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Nedožery - Brezany
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/002
277 105,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Handlová
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/016
457 434,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Partizánske
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/012
44 725,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Sebedražie
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/011
14 591,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Tanius n.o.
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/TN/046
65 184,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Pomoc pre život, n.o.