Centrálny register zmlúv

Materská škola, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí daru
7/2024
0,00 € František Figula Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Február 2024
Rámcová Kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
206
0,00 € GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa Materská škola, Stará Ľubovňa
5. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefóny MŠ, ŠJ
1-809599960029
0,00 € Slovak Telekom a.s., Materská škola, Stará Ľubovňa
20. December 2023
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024 pre časť: Dodávka čerstvého, chladeného mäsa a mäsových výrobkov
1/2024
24 590,60 € Jozef Mačuga – SM Materská škola, Stará Ľubovňa
20. December 2023
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024 pre časť: Dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia
2/2024
0,00 € DENAR, spol. s r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
20. December 2023
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024
3/2024
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
20. December 2023
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024 pre časť: Dodávka mlieka, syra a mliečnych výrobkov
4/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
20. December 2023
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024 pre časť: Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov
6/2024
23 871,00 € Pekáreň na parii s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1131552
0,00 € Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Materská škola, Stará Ľubovňa
17. Október 2023
Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb- Zmena paušálneho poplatku za stravovanie detí MŠ
Príloha č.2
1 488,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2023
0,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
13. September 2023
Zmluva o nájme ZUŠ
3/2023
0,00 € Základná umelecká škola, Jána Melkoviča Materská škola, Stará Ľubovňa
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke školského ovocia
181
Doplnená
0,00 € GAS Familia s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
28. Júl 2023
Nájomná zmluva
1/2023
100,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
18. Máj 2023
Zmluva rekonštrukcia elektroinštalácie
183
0,00 € Martin Rabik Materská škola, Stará Ľubovňa
13. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania zapracovania - Pomáha odídencom
23/38/054/89
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
173
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
2022/174
0,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
29. November 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe
22/38/054/526
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa
7. Október 2022
Kúpna zmluva na nákup mrazených výrobkov
6/2022
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa