Centrálny register zmlúv

Materská škola, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024 pre časť: Dodávka čerstvého, chladeného mäsa a mäsových výrobkov
1/2024
24 590,60 € Jozef Mačuga – SM Materská škola, Stará Ľubovňa
20. December 2023
Rámcová Kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024 pre časť: Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov
6/2024
23 871,00 € Pekáreň na parii s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Nákup a montáž elektrického konvektomatu
8/2020
10 545,36 € EUROGASTROP, s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Rekonštrukcia vzduchotechniky
7/2020
9 853,08 € EUROGASTROP, s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
6. Jún 2022
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení
3/2022
8 836,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
6. Jún 2022
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení
2/2022
8 836,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
22. Marec 2022
Kúpa a montáž priemyselnej práčky
1/2022
5 256,00 € Benedikt Procházka - PROBE Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Výmena dlažby
6/2020
Doplnená
3 998,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
16. Júl 2018
Projekt v rámci programu ERASMUS+
2018-1-SK01-KA101-045933
3 020,00 € SAAIC, NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Kúpa a montáž priemyselného žehliaceho lisu
9/2020
2 868,00 € Benedikt Procházka - PROBE Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Výmena podlahovej krytiny PVC
10/2020
Doplnená
2 750,40 € Slovak Edu Team-SET, s.r.o., Materská škola, Stará Ľubovňa
17. Október 2023
Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb- Zmena paušálneho poplatku za stravovanie detí MŠ
Príloha č.2
1 488,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
28. Júl 2023
Nájomná zmluva
1/2023
100,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
17. Jún 2024
Nájomná zmluva
08/2024
100,00 € job&fun s.r.o Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Jún 2024
Zamestnávateľská zmluva
37876597MNN461
10,00 € NN Tatry- Sympatia, d.d.s, a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
17. Január 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (ostatné priestory) č. 0220120092 zo dňa 30.03.2012
č. 0220120092-101-00
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
25. Máj 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
2/2022
0,00 € MADE spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
21. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických
DZEMV100622D
0,00 € LIVONEC Materská škola, Stará Ľubovňa
25. August 2022
Dohoda o zabezpečení dobrovoľníckej činnosti
22/38/054/316
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa
19. September 2022
Úrazové poistenie ÚPSVaR
519 0057972
0,00 € Komunálna poisťovňa Materská škola, Stará Ľubovňa