Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Materská škola, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb- Zmena paušálneho poplatku za stravovanie detí MŠ
Príloha č.2
1 488,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2023
0,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
13. September 2023
Zmluva o nájme ZUŠ
3/2023
0,00 € Základná umelecká škola, Jána Melkoviča Materská škola, Stará Ľubovňa
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke školského ovocia
181
Doplnená
0,00 € GAS Familia s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
28. Júl 2023
Nájomná zmluva
1/2023
100,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
18. Máj 2023
Zmluva rekonštrukcia elektroinštalácie
183
0,00 € Martin Rabik Materská škola, Stará Ľubovňa
13. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania zapracovania - Pomáha odídencom
23/38/054/89
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
173
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
2022/174
0,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
29. November 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe
22/38/054/526
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa
7. Október 2022
Kúpna zmluva na nákup mrazených výrobkov
6/2022
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
7. Október 2022
Kúpna zmluva na nákup potravín
7/2022
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
Zmluva o nájme Aj
5/2022
0,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
26. September 2022
Zmluva o prenájme ZŠ Za vodou - dodatok č.3
3/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
220661
0,00 € Norttel Materská škola, Stará Ľubovňa
19. September 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti revízií plynových zariadení
1/9/2022
0,00 € ROBUR, s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
29. September 2022
Zmluva o nájme ZUŠ
4/2022
0,00 € Základná umelecká škola, Jána Melkoviča Materská škola, Stará Ľubovňa
19. September 2022
Úrazové poistenie ÚPSVaR
519 0057972
0,00 € Komunálna poisťovňa Materská škola, Stará Ľubovňa
19. September 2022
Zmluva o prenájme ZŠ Za vodou - dodatok č.2
dodatok č. 2/2022
0,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
25. August 2022
Dohoda o zabezpečení dobrovoľníckej činnosti
22/38/054/316
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa