Centrálny register zmlúv

Materská škola, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
173
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
2022/174
0,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
29. November 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe
22/38/054/526
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa
7. Október 2022
Kúpna zmluva na nákup mrazených výrobkov
6/2022
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
7. Október 2022
Kúpna zmluva na nákup potravín
7/2022
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
Zmluva o nájme Aj
5/2022
0,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
26. September 2022
Zmluva o prenájme ZŠ Za vodou - dodatok č.3
3/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
220661
0,00 € Norttel Materská škola, Stará Ľubovňa
19. September 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti revízií plynových zariadení
1/9/2022
0,00 € ROBUR, s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
29. September 2022
Zmluva o nájme ZUŠ
4/2022
0,00 € Základná umelecká škola, Jána Melkoviča Materská škola, Stará Ľubovňa
19. September 2022
Úrazové poistenie ÚPSVaR
519 0057972
0,00 € Komunálna poisťovňa Materská škola, Stará Ľubovňa
19. September 2022
Zmluva o prenájme ZŠ Za vodou - dodatok č.2
dodatok č. 2/2022
0,00 € Základná škola Materská škola, Stará Ľubovňa
25. August 2022
Dohoda o zabezpečení dobrovoľníckej činnosti
22/38/054/316
0,00 € ÚPSVaR Materská škola, Stará Ľubovňa
6. Jún 2022
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení
3/2022
8 836,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
6. Jún 2022
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení
2/2022
8 836,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
21. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických
DZEMV100622D
0,00 € LIVONEC Materská škola, Stará Ľubovňa
25. Máj 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
2/2022
0,00 € MADE spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
22. Marec 2022
Kúpa a montáž priemyselnej práčky
1/2022
5 256,00 € Benedikt Procházka - PROBE Materská škola, Stará Ľubovňa
17. Január 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (ostatné priestory) č. 0220120092 zo dňa 30.03.2012
č. 0220120092-101-00
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Nákup a montáž elektrického konvektomatu
8/2020
10 545,36 € EUROGASTROP, s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa