Centrálny register zmlúv

Materská škola, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení
3/2022
8 836,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
6. Jún 2022
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení
2/2022
8 836,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
21. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických
DZEMV100622D
0,00 € LIVONEC Materská škola, Stará Ľubovňa
25. Máj 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
2/2022
0,00 € MADE spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
22. Marec 2022
Kúpa a montáž priemyselnej práčky
1/2022
5 256,00 € Benedikt Procházka - PROBE Materská škola, Stará Ľubovňa
17. Január 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (ostatné priestory) č. 0220120092 zo dňa 30.03.2012
č. 0220120092-101-00
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Nákup a montáž elektrického konvektomatu
8/2020
10 545,36 € EUROGASTROP, s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Rekonštrukcia vzduchotechniky
7/2020
9 853,08 € EUROGASTROP, s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Kúpa a montáž priemyselného žehliaceho lisu
9/2020
2 868,00 € Benedikt Procházka - PROBE Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Výmena podlahovej krytiny PVC
10/2020
Doplnená
2 750,40 € Slovak Edu Team-SET, s.r.o., Materská škola, Stará Ľubovňa
19. Apríl 2021
Výmena dlažby
6/2020
Doplnená
3 998,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
16. Júl 2018
Projekt v rámci programu ERASMUS+
2018-1-SK01-KA101-045933
3 020,00 € SAAIC, NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie Materská škola, Stará Ľubovňa