Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0116
PP-COVID-20-0116
396 273,00 € MultiplexDX, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2019
311/2019
250 747,00 € MultiplexDX, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
14. September 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/306/2018
0833/2018
186 038,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Február 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2021/000578-007
102 960,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. September 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2021/000735-001
99 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
26. Január 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2020/000687-001
99 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
11. Február 2021
Kúpna zmluva
SKR-OLP-2021/000580-001
54 400,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
6. December 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/3166/II/PRIF/TAJ
37 423,20 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
29. Marec 2021
Kooperačná zmluva
47/2021
Doplnená
18 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
8. November 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H2020-18-0022
PP-H2020-18-0022
3 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202212379_Z
2 990,24 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20225496_Z
38,40 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4. November 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 3/2018
D/2019/2388/IX/VP/VP UK
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park UK
10. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 3/2018
D/2019/1998/IX/VP/VPUK
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park UK
26. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/306/2018
0833/2018-D1
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Február 2021
Rámcová zmluva o vedeckej spolupráci
13/200/2021
Doplnená
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
1. Október 2018
Zmluva o poskytnutí podpory formou dlhodobého individuálneho odborného projektového poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ
708/2018/KGR
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
2. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 394/2022
394/2022
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0017/22
0404/0017/22
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Január 2023
Licenčná zmluva
2/200/2023
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.