Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
159/2023-2060-4236-00003
2 496 865,00 € MultiplexDX, s.r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Október 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0116
PP-COVID-20-0116
396 273,00 € MultiplexDX, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2019
311/2019
250 747,00 € MultiplexDX, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
14. September 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/306/2018
0833/2018
186 038,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Február 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2021/000578-007
102 960,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. September 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2021/000735-001
99 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
26. Január 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2020/000687-001
99 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
11. Február 2021
Kúpna zmluva
SKR-OLP-2021/000580-001
54 400,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
6. December 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/3166/II/PRIF/TAJ
37 423,20 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
29. Marec 2021
Kooperačná zmluva
47/2021
Doplnená
18 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00126//2024/VA
8 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Výskumná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00009/2023/VA
4 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Výskumná agentúra
8. November 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H2020-18-0022
PP-H2020-18-0022
3 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202212379_Z
2 990,24 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312364_Z
500,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312447_Z
45,10 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20225496_Z
38,40 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4. November 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 3/2018
D/2019/2388/IX/VP/VP UK
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park UK
10. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 3/2018
D/2019/1998/IX/VP/VPUK
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park UK
25. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. 06/2021
D/2023/2555/IX/VP/VP_UK
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park