Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/306/2018
0833/2018-D1
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Február 2021
Rámcová zmluva o vedeckej spolupráci
13/200/2021
Doplnená
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
1. Október 2018
Zmluva o poskytnutí podpory formou dlhodobého individuálneho odborného projektového poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ
708/2018/KGR
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
2. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 394/2022
394/2022
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0017/22
0404/0017/22
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Január 2023
Licenčná zmluva
2/200/2023
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
12. August 2020
Memorandum o spolupráci
43/200/2020
0,00 € MultiplexDX s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
26. September 2023
Memorandum o spolupráci
1657/2023
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
14. September 2018
Zmluva o spolupráci č. 3/2018
Z/2018/1655/IX/VP/VPUK
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park
4. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/306/2018
0833/2018-D3
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Z/2023/1648/XIV/PRIF/TAJ
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
14. Január 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/306/2018
0833/2018-D2
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Október 2019
Zmluva o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti na startup podujatí
926/2019/OPS
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
3. August 2020
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2020/000454-044
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
15. Október 2020
Darovacia zmluva č.119/ORŠHR/2020
119/ORŠHR/2020
0,00 € MultiplexDX, s.r.o Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. December 2020
Kúpna zmluva
128/200/2020
0,00 € MultiplexDX, s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied