Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Darovacia zmluva č. ZD/1/2023
ZD/1/2023
3 000,00 € WILLING a.s. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
10. Máj 2022
Darovacia zmluva č. ZD/1/2022
ZD/1/2022
3 000,00 € WILLING a.s. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
20. Júl 2023
Zmluva o prenájme verejného priestranstva na umiestnenie reklamy
1209/2023
500,00 € Willing. a.s. Zvolen Obec Očová, SNP 330/110, Očová
19. Máj 2011
Darovacia zmluva
R-5153/2011
500,00 € WILLING a. s. Technická univerzita vo Zvolene
13. December 2022
predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajať nájomcovi reklamný priestor na mantineli umelej ľadovej plochy - klziska v sezóne 2022/2023
1081/2022
500,00 € WILLING a.s. Mesto Zvolen
29. Marec 2021
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
25/2021
0,00 € Willing + Hear s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
27. December 2021
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
209/2021
Doplnená
0,00 € Willing + Hear s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
1. December 2015
Zmluva o reklame
CRZč.6999/2015/LSR
0,00 € WILLING a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
27. Apríl 2015
Doda o spolupráci č. 188/2014
Doda o spolupráci č. 188/2014
0,00 € Willing a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4. Február 2020
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
30/2020
0,00 € Willing + Hear s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
12. Apríl 2012
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávky č. ÚIA-75-1/2012_OAO
ÚIA-75-1/2012_OAO
0,00 € WILLING, a.s. ÚIA
15. Apríl 2019
Zmluva o dielo
POZ 95/2019
0,00 € WILLING a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica