Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2011
Dodatok č. 4 k ZoD 2010/108 1000 hod práce na MiG-29
6400000156
Doplnená
3 904 205,80 € Willing, a.s. ÚIA
15. Jún 2012
Kúpna zmluva č. 2012/240 na dodanie náhradných dielov a materiálu na zabezpečenie prevádzky rádiolokačnej a osvetľovacej techniky: P-37MSK, PRV-16, RL-4AM, RP-4AM, APM-90 a STALICA
6200000660
Doplnená
1 933 905,97 € WILLING a.s. ÚIA
3. Júl 2012
Kúpna zmluva č. 2012/238 na dodávky náhradných dielov a materiálu pre zabezpečenie prevádzky vojenskej leteckej techniky MiG-29
6200000696
1 289 314,34 € WILLING a.s. ÚIA
23. Jún 2011
Kúpna zmluva č.2011/243 na dodanie náhradných dielov a materiálu na zabezpečenie prevádzky vojenských stíhacích lietadiel MiG-29
6200000124
814 833,00 € WILLING a.s., Zvolen ÚIA
1. Jún 2011
Náhradné diely a materiál pre zabezpečenie prevádzky rádiolok. systémov RL-4AM a RP-4M
62000000077
Doplnená
477 582,44 € WILLING a.s., Zvolen ÚIA
1. Február 2018
Zmluva o dielo č. 2018/100 - Diagnostika, metrologická kontrola a kalibrácia skúšobného zariadenia NASK-1-29
6400001983
349 200,00 € WILLING a.s. Úrad pre investície a akvizície
1. Jún 2011
Náhradné diely a materiál pre zabezpečenie prevádzky rádiolok. techniky P-37MSK a PRV-16
62000000078
Doplnená
326 277,60 € WILLING a.s., Zvolen ÚIA
14. Máj 2019
Kúpna zmluva č. 2019/221 - Výškové vybavenie pre pilotov MiG-29 a L-39
6200002656
230 616,00 € WILLING, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
5. August 2020
Zmluva o dielo č. 2020/102 - Kalibrácia zariadenia GURT
6400002420
Doplnená
144 840,00 € WILLING, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
12. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 2021/238 - Náhradné diely, časti a príslušenstvo leteckej techniky MiG-29
6200002958
140 604,00 € WILLING a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
25. Jún 2012
Náhradné diely pre lietadlá L-39
6200000694
Doplnená
132 830,88 € WILLING a.s. ÚIA
21. Október 2013
Zmluva č. 2013/162 - Kontrola lietadiel MiG-29
6400001186
128 580,00 € Willing, a.s. AkA Bratislava
29. Apríl 2021
Zmluva č. 2021/222 – Výškové vybavenie pre pilotov lietadiel L-39 a MiG-29
6200002928
Zrušená
123 720,00 € WILLING, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
12. Júl 2012
ZoD č. 2012/180 Vykonanie kontrolno obnovovacích prác na lietadlách MiG-29
6400000689
119 280,00 € Willing, a.s. ÚIA
23. September 2020
Kúpna zmluva č. 2020/241 - Náhradné diely, časti a príslušenstvo leteckej techniky MiG-29
6200002831
Doplnená
103 386,24 € WILLING, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
21. Október 2011
Zmluva o dielo č. 2011/1001, na vykonanie revízie univerzálnych častí AKPA "GURT", špecializovaných častí AKPA, kalibrácie kompletu diagnostického vybavenia KDO
6400000402
99 799,20 € WILLING a.s. ÚIA
10. August 2017
Zmluva o dielo č. 2017/108 - Servisná prehliadka skúšobného zariadenia NASK
6400001924
75 000,00 € WILLING a.s. Úrad pre investícia a akvizície
30. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 2021/105 – Oprava skúšobného zariadenia SKD-33
6400002616
73 320,00 € WILLING, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
6. Jún 2011
Kúpna zmluva -Padákový materiál
6200000071
57 588,00 € WILLING a.s., Zvolen ÚIA
16. Máj 2024
Darovacia zmluva č. ZD/2/2024
ZD/2/2024
5 000,00 € WILLING a.s. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského