Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2014
Zmluva o postúpení licencie
342014UP
0,00 € Neulogy, a.s. Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied
20. November 2013
Dohoda o urovnaní
2013/11/TI SAV
0,00 € Neulogy, a.s. Technologický inštitút Slovenská akadémia vied
10. Júl 2013
Zmluva o dielo
MK-51/2013/M
117 120,00 € Neulogy, a.s. Ministerstvo kultúry SR
29. Apríl 2013
LICENČNÁ ZMLUVA
20130429-neulogy
0,00 € Neulogy, a.s. Slovenská akadémia vied
28. Január 2013
ZMLUVA o službách - Zabezpečenie dodávky externých podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií budovaný v rámci implementácie projektu NITT SK
10/NITT/2013
661 900,00 € Neulogy, a.s. Centrum vedecko-technických informácií SR
2. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
28/2012
75 840,00 € Neulogy, a.s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
24. Október 2011
Zmluva o dielo č.50/26240220057/2011-Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií
č.50/26240220057/2011
29 988,00 € Neulogy, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
20/2011
8 160,00 € Neulogy, a.s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
3. Máj 2011
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.I/25/10/RUK
I/25/10/26/11/RUK
11 305,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave