Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
788/2018/SP
132 300,00 € Neulogy, a.s. Slovak Business Agency
3. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/317/2018
0915/2018
152 477,79 € Neulogy a.s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2018/1815/XIII/RUK/OPV
20 400,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
29. November 2017
Zmluva o partnerstve
309/2017/KGR
20 000,00 € Neulogy, a.s. Slovak Business Agency
24. November 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
364/2017/OPS
136 697,20 € Neulogy, a.s. Slovak Business Agency
28. Apríl 2017
Zmluva o postúpení vysielacích práv
ZM2013578
0,00 € Neulogy, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZoPS/19/2017/OVO/RUK
15 360,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
8. Marec 2017
Zmluva o spolupráci v projekte SPARKS H2020
I/7/2017/UVP
800,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park
10. Január 2017
ZMLUVA O DIELO
Z-UKPRIF-2017-2
6 000,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
7. December 2016
Zmluva č. 33/2016-SeM o spolupráci
0490/2016
0,00 € Neulogy, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2. December 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie
440/2016-2060-3410/32
5 000,00 € Neulogy, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
24. November 2016
Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku
275/2016/KGR
19 900,00 € Neulogy, a.s. Slovak Business Agency
7. November 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ZoPS/48/2016/OVO/RUK
16 800,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20. September 2016
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE o riešení projektu Vplyv poskytnutých grantových prostriedkov na rozvoj výskumnej spolupráce akademického sektora s priemyslom
Z-UKPRIF-2016-205
0,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
23. November 2015
Zmluva o postúpení vysielacích práv
ZM2009340
0,00 € Neulogy, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. September 2015
Konzorciálna zmluva
3095/CVTISR/2015
0,00 € Neulogy, a.s. Centrum vedecko-technických informácií SR
30. Júl 2015
ZMLUVA o poskytovaní služieb - obstarávanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií v rámci implementácie projektu NITT SK
2988/NITT/2015
156 218,40 € Neulogy, a.s. Centrum vedecko-technických informácií SR
2. December 2014
Zmluva o postúpení vysielacích práv
ZM2006599
0,00 € Neulogy, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2014
Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku
276/2014/KGR
19 900,00 € Neulogy, a.s. Slovak Business Agency
6. Jún 2014
Zmluva o dielo
ZoD/52/2014/OVO/RUK
23 748,00 € Neulogy, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave