Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2023
Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 01/2023
221
1 760,00 € Zrkadlenie, o.z. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
10. Marec 2023
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
222
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
10. Marec 2023
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
223
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
23. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015508
220
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
23. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
219
0,00 € Základná odborová organizácia Zariadenia sociálnych služieb Egídius Zariadenie sociálnych služieb Egídius
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125892
217
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125810
218
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
8. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
215
1 542,24 € Slovak Telekom Zariadenie sociálnych služieb Egídius
7. Október 2022
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
214
1 303,20 € OTIS Výťahy, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
19. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
210
864,00 € Balsam SK s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
27. September 2018
Kúpna zmluva
Z201840435_Z
51 480,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
25. September 2017
Kúpna zmluva
Z201747757_Z
51 000,00 € Profirol, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
24. Marec 2017
Zmluva o dielo č. P_3/2017
IVES_ZM_P-3-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Zariadenie sociálnych služieb Egídius