Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
424
31,50 € r65 studio, s.r.o. Zariadenie Sociálnych služieb Rimava
15. Január 2024
Darovacia zmluva
324D
0,00 € Život po porážke, o.z. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
124
1 500,00 € Zita Kisbenedekova BTS a TPO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
224
0,00 € Magna energia a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
2123
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
2223
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
1923
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. November 2023
Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
1723
33 893,47 € Inmedia, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. November 2023
Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
1523
0,00 € Inmedia, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. November 2023
Rámcová dohoda - Mrazené výrobky a potraviny
1623
23 698,86 € Inmedia, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. November 2023
Rámcová dohoda
1323
28 379,47 € Jakub Ilavský, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. November 2023
Rámcová dohoda
1423
23 864,90 € Miroslav Juhász - MIVE Pek Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. November 2023
Rámcová dohoda
1223
17 990,90 € Globactive s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Október 2023
Darovacia zmluva
1123
450,00 € essity slovakia s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. September 2023
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 101/2023
1023
0,00 € DNPP s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
13. September 2023
Mandátna zmluva
923
1 800,00 € Prodoz s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
823
2 500,00 € Nadácia EPH Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Zmluva o dielo
723
37 938,78 € MI&JA s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2023
Darovacia zmluva
623
1 000,00 € Kimberly-Clark, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb