Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2015
Kúpna zmluva
Z201524367_Z
2 599,00 € OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157663_Z
3 250,00 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. Január 2015
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
ÚVVaÚVTOS-239/32-2014
1 335,34 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica BBSK - DDaDSS Rimavská Sobota