Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-MŽK-ZOV-2023/155
0,00 € Slovenské národné múzeum Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-01055
23-452-01055
2 000,00 € Fond na podporu umenia Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
10. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52236/005
16,80 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
10. Október 2023
Zmluva č. ZO/2023TTZ27691-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2023TTZ27691-1
42,00 € Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23160086
23160086
1 300,00 € Nadácia ZSE Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 07052023
07052023
1 340,00 € Nadácia SPP Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
17. Júl 2023
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
23059
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Kultúrno - spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-MŽK-ZOV-2023/155
0,00 € Slovenské národné múzeum Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
23022
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/002
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
Zmluva č.VP/23/52239/003
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
Klientske konto
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/004
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/23/52239/001
22,80 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
17. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o výpožičke č. 1/2022
Dodatok k zmluve o výpožičke č. 1/2022
0,00 € Tribečské múzeum v Topoľčanoch Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
22. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
23022
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Kultúrno - spoločenské centrum Bučany
2. Január 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/22/52239/002
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
25. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05093
22-514-05093
1 500,00 € Fond na podporu umenia Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
13. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
20220501
0,00 € ZSE Energia, a.s. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/22/52239/001
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany