Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o výpožičke č. 1/2022
Dodatok k zmluve o výpožičke č. 1/2022
0,00 € Tribečské múzeum v Topoľčanoch Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
22. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
23022
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Kultúrno - spoločenské centrum Bučany
2. Január 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/22/52239/002
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
25. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05093
22-514-05093
1 500,00 € Fond na podporu umenia Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
13. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
20220501
0,00 € ZSE Energia, a.s. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
15. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
VP/22/52239/001
37,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
11. Apríl 2016
Zmluva o dielo č. R_40/2016
IVES_ZM_R-40-2016_2016
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Kultúrno-spoločenské centrum Bučany