Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu
OK31082022BŠN
0,00 € BM WORK AGENCY, spol. s r.o. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
31. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
KZ 2022/TO 005
70,00 € CHRIEN, spol. s r.o. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
17326/2022-M_ODPD
410,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
15. August 2022
Darovacia zmluva
142022
1 000,00 € Ivan Sivý Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
29. Júl 2022
Darovacia zmluva
12/2022
179,00 € Dezider Hano Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2002/04OB048
4 500,00 € Nadácia EPH Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
11. Júl 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000184246
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022 01 03
0,00 € Nadácia Henkel Slovensko Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Jún 2022
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
22/09/060/74
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OPORA
18022022
500,00 € Nadácia SPP Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Jún 2022
Darovacia zmluva
112022
2 000,00 € Peter Žitňan Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Jún 2022
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania
22/09/054/35
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Jún 2022
ZMLUVA O VYKONANÍ SERVISNÝCH PRÁC
62022
0,00 € REVIMAX s.r.o. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
103/22_MA
2 000,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
14. Jún 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
22/09/054/37
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_34/2022
IVES_ZM_R-34-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré