Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0332
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
1. Jún 2023
Darovacia zmluva
2/2023
500,00 € Ing. Pavol Meluš Ph.D. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
22. Máj 2023
Obchodná kúpna zmluva
38/2023
0,00 € NOBA-SMOKER, s.r.o. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
22. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podienok na vykonávanie aktivácie
23/09/054/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
97092023
800,00 € Nadácia SPP Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
24. Apríl 2023
Darovacia zmluva
35/2023
500,00 € Mgr. Peter Zelíska Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
5. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxepre UoZ v rámci NP Prax pre mladých
23/09/054/101
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
17. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
23/09/060/42
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
17. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní súvislej praxe študenta
36/2023-BN
0,00 € Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Február 2023
Darovacia zmluva
192022
0,00 € Jana Gálisová Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
53199685
0,00 € DDS Tatra banka, a.s. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9410332717
0,60 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
20. Február 2023
Darovacia zmluva
1/2023
1,00 € Eva Straková Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
3. Február 2023
Poistná zmluva
5190057856
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
1. Február 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/09/054/8 zo dňa 27.01.2023
23/09/054/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
1. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie
2023/22833
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
25. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva
53199685
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0112/2022/S
0112/2022/S
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
21. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
1,00 € Veronika Gunišová Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
4. Október 2022
Darovacia zmluva
182022
1 000,00 € Ing. Katarína Karasová Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré