Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
August
2022
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ekover, s. r. o.
11.
August
2022
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta 38079000041
0,00 € SkyToll, a.s. Ekover, s. r. o.
11.
Jún
2022
Dodatok č. 1
06/06/2022
0,00 € mesto Spišské Podhradie Ekover, s.r.o.
17.
Máj
2022
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
38079000031
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ekover, s. r. o.
17.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
38079000032
50,00 € SkyToll, a.s. Ekover, s. r. o.
12.
Apríl
2022
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
125,00 € SALESIANER MIETTEX s.r.o. Ekover, s. r. o.
12.
Apríl
2022
Zmluva o servisnom prenájme textílií
Ekover
2 144,00 € SALESIANER MIETTEX s.r.o. Ekover, s. r. o.
17.
December
2021
Kúpna zmluva č.2-69/2021-CPKE-ON uzatvorená podľa §588 a nasl.z.č.40/1964 Obč.zákonník v znení neskor.predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-2-69-2021_2021
2 120,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ekover, s.r.o.