Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení
6519000275
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Ekover, s. r. o.
18. Jún 2024
Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
2658070965
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Ekover, s. r. o.
7. Jún 2024
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy na diaľku
1249083035
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Ekover, s. r. o.
6. Jún 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
5509001996
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Ekover, s. r. o.
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní zberného dvora Prevádzková zmluva
INE_015/2024
0,00 € Mesto Krompachy Ekover, s.r.o.
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. SKBZ-240063
SKBZ-240033
2 056,90 € ARICOMA Systems, s.r.o. Ekover, s. r. o.
5. Február 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Slovnaft , a.s. Ekover, s. r. o.
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
6/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava
13. December 2023
Zmluva o splátkovom úvere
Zmluva o splátkovom úvere
0,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
13. December 2023
Zmluva o zp k pohľadávkam ekover
Zmluva o zp k pohľadávkam ekover
0,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
13. December 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere
S01994/2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
13. December 2023
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam
0,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
1. December 2023
Lízingová zmluva
4315801045
19 072,00 € AGRO BILLY s.r.o Ekover, s. r. o.
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
186 000,00 € KURTA spol. s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
442 560,00 € ŠTÝL- IVANOV s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
58 788,00 € COMATIC s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
417 600,00 € G-TECHNIK s.r.o. Ekover, s. r. o.
10. Október 2023
Poistná zmluva k zmluve o financovaní LZL/23/03616
LZL/23/03616
0,00 € Tatra Leasing Broker, s.r.o. Ekover, s. r. o.
6. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/44/369
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ekover, s. r. o.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru
LZL/23/03616
14 998,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.