Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru
LZL/23/03616
14 998,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
12. September 2023
Kúpna zmluva
30082023
14 998,00 € SM AUTOSTYLE s.r.o. Ekover, s. r. o.
25. August 2023
Zmluva o dielo
1
141 719,09 € SIMA plus Krompachy, s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/44
1 206 955,91 € Slovenská agentúra životného prostredia Ekover, s. r. o.
7. Júl 2023
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam
0,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
28. Apríl 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S00503/2023
S00503/2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
28. Apríl 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č.S00503/2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S000503/2023
95 200,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
9. Marec 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
15/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
1. Február 2023
Osobitná Zmluva o vykonávaní a financovaní triedeného zberu
Osobitná zmluva
0,00 € Ekover, s. r. o. RECobal, s.r.o.
20. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
Zmluva
0,00 € Ekover, s. r. o. UMAKOV Group, a.s.
18. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Kingspan Light + Air Produktion SVK, s.r.o.
18. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2021- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Centrum, s.r.o., Spišské Podhradie
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
17/2014 ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ Jaklovce
11. Január 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-82105-L6S0/0
0,00 € Mediatel spol. s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2019- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. VSD, a.s.
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
6/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hincovce
27. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
14/2012-VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Minerálne vody, a.s.
24. Október 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S02082/2022
S02082/2022
95 200,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
17. Október 2022
Dodatok č.6
Dodatok č. 6
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
19. September 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100269895
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ekover, s. r. o.