Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2019- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. VSD, a.s.
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
6/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hincovce
27. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
14/2012-VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Minerálne vody, a.s.
24. Október 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S02082/2022
S02082/2022
95 200,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
17. Október 2022
Dodatok č.6
Dodatok č. 6
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
19. September 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100269895
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ekover, s. r. o.
16. September 2022
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
140 000,00 € Hinkom s.r.o. Ekover, s. r. o.
11. August 2022
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ekover, s. r. o.
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta 38079000041
0,00 € SkyToll, a.s. Ekover, s. r. o.
11. Jún 2022
Dodatok č. 1
06/06/2022
0,00 € mesto Spišské Podhradie Ekover, s.r.o.
17. Máj 2022
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
38079000031
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ekover, s. r. o.
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
38079000032
50,00 € SkyToll, a.s. Ekover, s. r. o.
12. Apríl 2022
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
125,00 € SALESIANER MIETTEX s.r.o. Ekover, s. r. o.
12. Apríl 2022
Zmluva o servisnom prenájme textílií
Ekover
2 144,00 € SALESIANER MIETTEX s.r.o. Ekover, s. r. o.
17. December 2021
Kúpna zmluva č.2-69/2021-CPKE-ON uzatvorená podľa §588 a nasl.z.č.40/1964 Obč.zákonník v znení neskor.predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-2-69-2021_2021
2 120,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ekover, s.r.o.