Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DFF3-91-108
2371/2023
39 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Timoradza
11. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANANČNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
R2023-689
39 000,00 € MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR Obec Timoradza
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
R2023/699 - 1423 108
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pre dodávku ovocia a zeleniny v rámci Programu Školské ovocie a zelenina
R2023/659
0,00 € Fresco plus, s.r.o. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorenej 30.9.2019
R2023/658
0,00 € TEDOS, spol. s r. o. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
R2023/117
0,00 € Lepšia samospráva, o. z. Obec Timoradza
6. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
29/2023
0,00 € TEDOS, spol. s r. o. Obec Timoradza
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový - 133/2023
133/2023
13,27 € Obec Timoradza Milena Záprtová
30. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
83/2023
90,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
2. Marec 2023
Dodatok č. 8 ku Zmluveo dielo č 8/93 zo dňa 29.09.1993
R2023/038
0,00 € Jozef Šimo Ekostav Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
R2023/050
386,40 € EKOTEC spol. s r. o. Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o spolupráci podľa par. 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
R2023/061
0,00 € RECobal s. r. o. Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20195808
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0629
0,00 € DataCentrum elektroinzácie územnej samosprávy Slovenska Obec Timoradza
1. December 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
366/2022
162,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
21. November 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
OF-738/30215-32
162,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/784
0,65 € Obec Timoradza Jozef Hruška
7. September 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
R2022/706
0,00 € Janíková Jana - Obchodné činnosti Obec Timoradza
19. August 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
R2022/667
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Timoradza
18. Júl 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
127/2022
0,00 € Lucia Hollá Obec Timoradza