Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
83/2023
90,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
2. Marec 2023
Dodatok č. 8 ku Zmluveo dielo č 8/93 zo dňa 29.09.1993
R2023/038
0,00 € Jozef Šimo Ekostav Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
R2023/050
386,40 € EKOTEC spol. s r. o. Obec Timoradza
1. Marec 2023
Zmluva o spolupráci podľa par. 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
R2023/061
0,00 € RECobal s. r. o. Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20195808
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Timoradza
28. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0629
0,00 € DataCentrum elektroinzácie územnej samosprávy Slovenska Obec Timoradza
1. December 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
366/2022
162,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
21. November 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
OF-738/30215-32
162,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Timoradza
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/784
0,65 € Obec Timoradza Jozef Hruška
7. September 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
R2022/706
0,00 € Janíková Jana - Obchodné činnosti Obec Timoradza
19. August 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
R2022/667
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Timoradza
18. Júl 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
127/2022
0,00 € Lucia Hollá Obec Timoradza
18. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
59286/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Timoradza
1. Júl 2022
Rekonštrukcia strechy na hospodárskej budove v Timoradzi
R2022/634
5 092,73 € Radovan Pristach - K.P.I. realizácia striech Obec Timoradza
10. Jún 2019
Z M L U V A č. 134791 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134791 08U01
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
29. Jún 2018
Z M L U V A č. 128184 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128184 08U01
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
19. Jún 2017
Z M L U V A č. 121308 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121308 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
3. Jún 2016
Z M L U V A č. 115837 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
115837 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
22. Február 2016
Darovacia zmluva č. 2015/862-HM
2015/862-HM
570,52 € Agentúra správy majetku Obecný úrad Medzev
19. Február 2016
Darovacia zmluva č. 2015/885-HM
2015/885-HM
523,80 € Agentúra správy majetku Obecný úrad Timoradza