Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
59286/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Timoradza
1. Júl 2022
Rekonštrukcia strechy na hospodárskej budove v Timoradzi
R2022/634
5 092,73 € Radovan Pristach - K.P.I. realizácia striech Obec Timoradza
10. Jún 2019
Z M L U V A č. 134791 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134791 08U01
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
29. Jún 2018
Z M L U V A č. 128184 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128184 08U01
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
19. Jún 2017
Z M L U V A č. 121308 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121308 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
3. Jún 2016
Z M L U V A č. 115837 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
115837 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza
22. Február 2016
Darovacia zmluva č. 2015/862-HM
2015/862-HM
570,52 € Agentúra správy majetku Obecný úrad Medzev
19. Február 2016
Darovacia zmluva č. 2015/885-HM
2015/885-HM
523,80 € Agentúra správy majetku Obecný úrad Timoradza
4. August 2015
Darovacia zmluva - ostatný hnuteľný majetok
2015/843-HM
17 508,72 € Agentúra správy majetku Obec Timoradza
1. Júl 2014
Z M L U V A č. 100444 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
100444 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza