Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2016
Darovacia zmluva č. 2015/885-HM
2015/885-HM
523,80 € Agentúra správy majetku Obecný úrad Timoradza
4. August 2015
Darovacia zmluva - ostatný hnuteľný majetok
2015/843-HM
17 508,72 € Agentúra správy majetku Obec Timoradza
1. Júl 2014
Z M L U V A č. 100444 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
100444 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Timoradza