Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-04
0,00 € Dušan Beláň Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
20. Marec 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-05
0,00 € Vratko Javro Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. Marec 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-06
0,00 € MVDr. Juraj Šimunek Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. Marec 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-07
0,00 € MVDr. Vladimír Serafín Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. Marec 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-08
0,00 € Ing. Jana Dovičovičová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Marec 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-09
0,00 € MVDr. Richard Fazekaš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Marec 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-10
0,00 € MVDr. Pavol Zubrický Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-11
0,00 € MVDr. Ladislav Stodola Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. Apríl 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-12
0,00 € Ing. Daniela Sklenárová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
12. Apríl 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-13
0,00 € Juliana Ptáčková Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
7. Máj 2024
Pripojenie do distribučnej elektrickej sústavy
Z-2024-013
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
16. Máj 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-14
0,00 € doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
21. Máj 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-15
0,00 € MVDr. Daniela Turanová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6450049998 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-016
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6450050174 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-017
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
27. Máj 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-16
0,00 € Mgr. Emil Divéky Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
29. Máj 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-17
0,00 € Ing. Daniel Frauenschuh Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
29. Máj 2024
Prenájom autocvičiska
Z-2024-018
0,00 € JP Švec s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. Jún 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-18
0,00 € Ing. Marek Košecký Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. Jún 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-19
0,00 € Ing. Marek Košecký Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra