Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
Dodatok č. 03 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2020-003411
0,00 € obec Kuzmice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021- 003562 zo dňa 05.02.2021
D1_ SEP-IMRK2-2021-003562
39 494,27 € Mesto Svidník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019- 003002 zo dňa 9.10.2019
D01_SEP-IMRK2-2019-003002
588 643,93 € Obec Čičava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2021-003644
172 552,80 € Obec Olšovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003853
68 000,43 € Obec Huncovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-001615
338 039,91 € obec Čirč Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2021/004819
78 290,42 € Obec Šimonovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2018-001955
320 036,00 € Obec Kapušianske Kľačany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Pozemné komunikácie v obci Marhaň
D01_SEP-IMRK2-2020-003909
216 277,05 € Obec Marhaň Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2021-004333
109 514,41 € Obec Čičava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 02 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-002567
247 468,77 € Obec Fričovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003762
82 547,28 € Obec Rapovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-003222
154 111,95 € Obec Ľubotín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003855
70 621,37 € obec Marcelová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1. August 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-003555
181 771,56 € Obec Stretava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
31. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_ SEP-IMRK2-2019-003236
703 216,73 € Obec Tvrdošovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. Júl 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001968 zo dňa 14. augusta 2018
D01_SEP-IMRK2-2018-001968
220 835,83 € Obec Chmeľov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. Júl 2023
DODATOK Č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001809 zo dňa 20. júna 2018
D02_SEP-IMRK2-2018-001809
173 565,04 € Obec Chmeľov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-003575 zo dňa 3. februára 2021 , názov projektu: „Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín“, kód projektu v ITMS2014+: „312061Y770“
D02_SEP-IMRK2-2021-003575
204 003,30 € Obec Palín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003925
106 302,93 € obec Vyšná Olšava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)