Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o financovaní zo dňa 14.03.2016
SEP-IMRK1-2017/000182-011
51 218 253,82 € SZRB Asset Management, a.s. Sekcia európskych programov
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. OAKZ Z-310031BKG2, názov projektu: „Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdra
OAKZ Z-310031BKG2
Doplnená
48 321 756,90 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. November 2020
Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv
OAKZ-Z-310031AQR3
Doplnená
39 559 339,16 € Správa štátnych hmotných rezerv Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20. December 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZM_SEP-IMRK3-2019/003395
Doplnená
15 825 126,98 € Zdravé regióny Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Apríl 2016
Zmluva o financovaní
SEP-IMRK-2016/000386
Doplnená
13 571 195,00 € SZRB Asset Management, a.s.; Slovak Investment Holding, a.s. Sekcia európskych programov
25. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK3-2017-001425
Doplnená
11 295 854,57 € Zdravé regióny Sekcia európskych programov
29. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314021H488
Z314021H488
Doplnená
11 254 959,84 € Ministerstvo spravodlivosti SR Sekcia európskych programov
21. December 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314011R268
Z314011R268
Zrušená
11 121 768,20 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
OAKZ-Z-310031M893
Doplnená
9 551 059,47 € Horská záchranná služba Sekcia európskych programov
27. Február 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.1 OAKZ-Z-310031M893
9 551 059,47 € Horská záchranná služba Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314021DGC1
8 991 814,94 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23. August 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314021J789
Z314021J789
Doplnená
8 233 627,86 € Centrum právnej pomoci Sekcia európskych programov
11. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2022-005091
ZM_SEP-IMRK3-2022-005091
Doplnená
8 196 696,62 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. Január 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314011R809
Z314011R809
Doplnená
6 859 982,70 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011CIN6
7 476 794,61 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314011U087
Z314011U087
Doplnená
6 910 342,73 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314021W775
Z314021W775
Zrušená
6 438 017,83 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. September 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011J794
Z314011J794
Doplnená
6 432 600,30 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Sekcia európskych programov
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2023-004675
5 811 422,45 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2023-004675
5 811 422,45 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)