Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2016
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OAKZ-Z-310031A027 zo dňa 10. marca 2016, názov projektu: „Operatívny záchranný modul“
SEP_OAKZ_D01_OAKZ_Z_310031A027_2016
Doplnená
2 945 908,15 € Horská záchranná služba SEP Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
21. December 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo Dodatku: D01_SEP-IMRK2-2017-001311 názov projektu: „Sanácia skládky odpadu v obci Krajná Poľana“
D01_SEP-IMRK2-2017-001311
0,00 € Obec Krajná Poľana Sekcia európskych programov
27. Marec 2018
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK3-2017/001693 uzavretej dňa 14.11.2017
DOH_SEP-IMRK3-2017-001693
0,00 € Obec Lastomír Sekcia európskych programov
12. Júl 2018
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/NP/PARTNER
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Sekcia európskych programov
12. Júl 2018
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/NP/BEZ PARTNERA
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Sekcia európskych programov
12. Júl 2018
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/DOP/PARTNER
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Sekcia európskych programov
12. Júl 2018
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/DOP/BEZ PARTNERA
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Sekcia európskych programov
29. Október 2018
Dodatok k Zmluve o NFP Z314011M075/D01
Z314011M075/D01
0,00 € Ošetrovateľské centrum Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
31. Október 2018
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK2-2017-001878
DOH_SEP-IMRK2-2017-001878
0,00 € Mesto Lipany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Január 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/DOP/ PARTNER
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Január 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/DOP/ BEZ PARTNERA
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Január 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/NP ŠRO/PARTNER
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Január 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/NP ŠRO/BEZ PARTNERA
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Január 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/NP mimo ŠRO/BEZ PARTNERA
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16. Január 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011L262/D01
0,00 € Informačný a vzdelávací inštitút Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314021K967/D01
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Apríl 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/ VZP/DOP/PARTNER
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Apríl 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/ VZP/DOP/BEZ PARTNERA
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Apríl 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/ VZP/NP mimo ŠRO/BEZ PARTNERA
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Apríl 2019
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/ VZP/NP ŠRO/PARTNER
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)