Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2012
Licenčná zmluva č. 9/2012-dielo: Oblúkové zváranie a spajkovanie pozinkovaných oceľových plechov
9009/009/12
0,00 € Doc.Ing.Pavol Sejč, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.9009/010/12-dielo: Základy strojného inžinierstva
9009/010/12
0,00 € Doc.Ing.M.Nemčeková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.63/2011-dielo: Bezpečnosť sietí budúcich generácií
9009/063/11
0,00 € Doc.Ing.Miloš Orgoň, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.57/2011-dielo: Základy počítačovej podpory projektovania
9009/057/11
0,00 € Mgr.Julina Beganová, PhD., RNDr.Zuzana Tereňová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č. 9009/039/11-dielo: Zariadenia pre chemickú a potravinársku technológiu
9009/039/11
0,00 € Ing.M.Vajda, CSc.,Doc.Ing.Ľ.Jelemenský, PhD.,Doc.Ing.O.Mierka,PhD.,Prof.Ing.M.Peciar, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Svoradov
9706/0001/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Svoradov
22. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9707/0003/12-ŠD Mladosť
9707/0003/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU-ŠD Mladosť
27. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mýtna č.9705/0002/12
9705/0002/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mýtna - STU Bratislava
7. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mladá Garda č.9702/0004/12
9702/0004/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda Bratislava
7. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Svoradov č.9706/0002/12
9706/0002/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Svoradov
7. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Dobrovičova č.9708/0003/12
9708/0003/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Dobrovičova STU Bratislava
7. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mladosť č.9707/0004/12
9707/0004/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Mladosť
7. Marec 2012
Dohoda o ukončení zmluvy č.21/2011 R-STU-ukončenie nájmu nebytových priestorov
21/2011 R-STU
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SunPet s.r.o.
12. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD STU Bratislava č.0603/0001/12
0603/0001/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD-Materiálovotechnologická fakulta STU
16. Marec 2012
Licenčná zmluva na vytvorenie a vydanie diela č.902043/002/12-dielo v anglickom jazyku na tému v zmysle príslušnej zmluvy o vytvorení diela
902043/002/12
0,00 € PhDr.Eva Birčáková Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2012
Licenčná zmluva na vytvorenie a vydanie diela č.902043/004/12-dielo v anglickom jazyku na tému v zmysle príslušnej zmluvy o vytvorení diela
902043/004/12
0,00 € Silvia Nosálová Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2012
Licenčná zmluva na vytvorenie a vydanie diela č.902043/006/12-dielo v anglickom jazyku na tému v zmysle príslušnej zmluvy o vytvorení diela
902043/006/12
0,00 € doc.Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2012
Licenčná zmluva na vytvorenie a vydanie diela č.902043/008/12-dielo v anglickom jazyku na tému v zmysle príslušnej zmluvy o vytvorení diela
902043/008/12
0,00 € Zlatica Mária Stubbs Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Marec 2012
Licenčná zmluva č.II/2012-dielo: Prof.Ing.Vendelín Macho, DrSc. slovenský vedec svetového formátu
9009/0II/12
0,00 € Prof.Ing.Michal Uher, DrSc., Prof.Ing.Martin Jambrich, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Marec 2012
Licenčná zmluva č.4/2012-dielo: Vývoj priamoprúdych turbín pre malé spády
9009/004/12
0,00 € Ing.Robert Sikhart, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave